Marianne Zwaneveld Reïncarnatietherapeut

Module Spirituele Regressie

Aan de School voor Reïncarnatietherapie Nederland (SRN) geef ik in het derde jaar de masterclass

Spirituele Regressie volgens Michael Newton

Veel reïncarnatietherapeuten hebben wel gehoord van de boeken van Michael Newton, waarin hij zijn Life Between Lives therapie uiteenzet, of deze boeken gelezen. Hij is de oprichter van The Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy (TNI) in de Verenigde Staten en is beroemd geworden door zijn empirische onderzoek naar de kosmologie van het hiernamaals of het tussenbestaan, het leven tussen twee aardse levens in.

Hierover heeft hij inmiddels vier boeken geschreven: twee waarin hij het leven in het tussenbestaan uitvoerig beschrijft, een niet vertaald boek voor therapeuten en een boek met casebeschrijvingen. Uit deze veelheid aan informatie heb ik een les samengesteld waarmee je als reïncarnatietherapeut aan de slag kunt.

Onderwerpen die in deze module aan de orde zullen komen zijn:

Wat is een Spirituele Regressie?

Voor welke cliënten is deze bruikbaar?

Met welk doel doe je een Spirituele Regressie?

Waar in het proces doe je een Spirituele Regressie?

Hoe begeleid je een Spirituele Regressie (voorgesprek, inductie, vorig leven met sterfervaring, naar het tussenbestaan)?

Welke resultaten kun je verwachten?

We zullen het hebben over de gids, herstellende energie, lijnen van vorige levens naar het huidig leven, over je primaire zielengroep, over afspraken die zielen in het tussenbestaan met elkaar maken, over de Raad der Wijzen, over eventuele taken in het tussenbestaan, over het plannen van het toekomstige leven etc. etc.

Omdat een Spirituele Regressie (veel) langer duurt dan een gewone sessie, ontbreekt de tijd om ter plekke een demo te geven, maar ik zal enkele saillante onderwerpen demonstreren aan de hand van geluidsopnamen van sessies met cliënten.

Deze module is bedoeld voor alle (bijna) afgestudeerde reïncarnatietherapeuten en levert als bij- en nascholing voor de NVRT 2 punten op.

Je kunt informatie over datum, kosten en locatie inwinnen en je opgeven via het Bureau van de SRN:  bureau@srn-opleiding.nl