Marianne Zwaneveld Reïncarnatietherapeut

Veel gestelde vragen

Wordt RRT vergoed door ziektekostenverzekeringen?
Regressie- en reïncarnatietherapie wordt door enkele zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Ook mijn sessies werden (deels) vergoed, maar per 1 januari 2018 vergoeden de zorgverzekeraars mijn sessies niet meer omdat ik niet in het bezit ben van het door hen verplicht gestelde diploma Psychosociale en Medische Basiskennis volgens PLATO-eisen.

Hoe lang duurt een dergelijke therapie?
Dat kan nogal variëren. Het streven is de therapie zo compact mogelijk te houden. Toch moet je rekening houden met minimaal een intakegesprek en enkele sessies. Gemiddeld duurt een therapie tussen de drie en acht sessies, maar natuurlijk is e.e.a. sterk afhankelijk van de complexiteit van je problematiek. Het kan ook binnen een sessie opgelost zijn.

Moet je in reïncarnatie geloven om in therapie te kunnen gaan?
Nee, dat hoeft niet, maar je moet er ook niet bij voorbaat al afwijzend tegenover staan. Als je alles wat bij je opkomt serieus neemt, mag je datgene wat in trance naar boven komt ook houden voor metaforen uit je onderbewuste. De therapie werkt er niet minder om.

Waarom zoek ik steeds dezelfde problemen op?
RRT gaat er vanuit dat de mens een ziel heeft; deze ziel bevat ervaringen uit vorige levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan op restimulatie: omdat de ziel wil afmaken wat onaf is, blijft het onaffe stuk zich in verschillende verschijningsvormen aandienen. Net zo lang tot je de boodschap begrijpt en het onderliggende thema is geïntegreerd in je persoonlijkheid.
Het is van belang te onderzoeken welke overtuigingen eraan ten grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust in stand houdt.

Zijn er ook klachten die niet behandeld kunnen worden?
Ja, er zijn klachten die niet behandeld kunnen worden, een terminale kankerpatiënt zal niet genezen van enkele sessies RRT. Wel kan de kwaliteit van leven tijdens het laatste deel van de ziekte sterk verbeteren.
Herbelevingen confronteren je met je onverwerkte emoties en vaak pijnlijke herinneringen. Je moet daar aan willen werken en je moet dat ook aankunnen.
Voor zwakbegaafden, die onvoldoende mogelijkheden hebben het verleden te begrijpen, te beschrijven en te verwerken, is regressie- en reïncarnatietherapie niet geschikt. Cliënten in een psychotische toestand of daar tegenaan (borderline syndroom) zijn zelden geschikt voor RRT.                                                                                                        Bij alcohol- en drugsverslaafden kan het therapeutische proces alleen kans van slagen hebben als zij bereid zijn door middel van eigen ervaringen en inzicht resultaten te bereiken. RRT gaat immers uit van het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en van zelfwerkzaamheid. Met mensen ‘onder invloed’ kunnen geen herbelevingssessies worden gedaan.

Wat is trance?
Trance is een natuurlijke staat van bewustzijn die je kunt vergelijken met helemaal ‘in’ een boek zitten. Je weet dat je gewoon op de bank zit en als iemand iets aan je vraagt, kun je antwoord geven, maar het boek is op dat moment óók realiteit voor je. Je kunt iemand die bij je in de kamer zit best vertellen wat er in je boek gebeurt, je bewustzijn bevindt zich als het ware in twee brandpunten.
Tijdens de sessie wordt de trance versterkt via het uitspreken van gedachten en het voelen van emoties en lichaamsgevoel. Op die manier worden de ervaringen die in je onderbewuste zijn opgeslagen toegankelijk en kun je ze herbeleven.

Is in trance gaan niet eng, en kan een therapeut je tijdens de trance dingen laten doen die je niet wilt?
In trance gaan is niet eng, het is niet hetzelfde als op toneel onder hypnose zijn. Een deel van je bewustzijn blijft helemaal in het hier en nu. Er is dus geen sprake van dat je op wat voor manier dan ook willoos bent.

Wat gebeurt er als je niet meer uit een trance komt?
Omdat je met een deel van je bewustzijn in het heden blijft, komt het eigenlijk nooit voor dat iemand niet uit een trance komt. Een heel enkele keer is de trance zo diep dat het bewustzijn verlaagd wordt. In dat geval gaat de trance over in normale slaap en zal de therapeut je wekken.

Moet je beslist terug naar een vorige leven?
Reïncarnatietherapie gaat er vanuit dat trauma’s in je huidige leven soms ontstaan zijn in vorige levens.
Ze worden geactualiseerd in de conceptie, tijdens de zwangerschap en/of de bevalling en werken je hele leven door. Als je deze problemen niet bij de wortel aanpakt, blijven ze de kop opsteken. Dus reïncarnatietherapie zonder werken in vorige levens is niet zo zinvol.
Als je beslist niet wilt werken in vorige levens, is regressietherapie misschien meer iets voor jou – zie hieronder.

Is reïncarnatietherapie hetzelfde als regressietherapie?
Ja en nee. Bij regressietherapie herbeleef je ervaringen uit je jeugd. Dat kan een ervaring uit de heel vroege jeugd zijn, maar je blijft in dit huidige leven. Bij reïncarnatietherapie ga je terug tot in de zwangerschap, zelfs je eigen conceptie en een of meer vorige levens. Veelal zijn de technieken waarmee wordt gewerkt identiek.